იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს შემადგენლობა:

 1. კვაჭაძე მარინე - პროფესორი
 2. რინკიაშვილი ნანა - პროფესორი
 3. შიოშვილი ირმა - პროფესორი
 4. ჩაგელიშვილი-აგლაძე ლალი - პროფესორი
 5. ჯიმშიტაშვილი ია - პროფესორი
 6. ალადაშვილი მაია - ასოცირებული პროფესორი
 7. ალადაშვილი მანანა - ასოცირებული პროფესორი
 8. თამარაშვილი თამარ - ასოცირებული პროფესორი
 9. კახაშვილი ნინო - ასოცირებული პროფესორი
 10. სიბაშვილი გივი - ასოცირებული პროფესორი
 11. ცქიტიშვილი ნელი - ასოცირებული პროფესორი
 12. ძამუკაშვილი ლალი - ასოცირებული პროფესორი
 13. ჭელიძე სალომე - ასოცირებული პროფესორი
 14. ჭკადუა შალვა - ასოცირებული პროფესორი
 15. ხიზანიშვილი ნანული - ასოცირებული პროფესორი
 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.