დოქტორანტურა

აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სასურსათო ტექნოლოგია

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი

გამოყენებითი ეკონომიკა

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

განათლების მეცნიერებები

სადოქტორო პროგრამის საგამოცდო საკითხები

 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.