იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

დოქტორანტურა

აგრარულ, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

სასურსათო ტექნოლოგია

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი

გამოყენებითი ეკონომიკა   

დანართი 1 - სასწავლო გეგმა გამოყენებითი ეკონომიკა

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

განათლების მეცნიერებები

 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.