მაგისტრატურა

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

  • საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორია
  • ლინგვისტიკა

აგრარულ, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

  • მევენახეობა-მეღვინეობა
  • ეკოლოგია

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი

  • ბიზნესის ადმინისტრირება
  • ეკონომიკა

 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.