თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

  • ირა შილდელაშვილი

სპეციალისტი

  • გულნარი თათულიშვილი

აგრარულ, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

პროფესორები:

ასოცირებული პროფესორები:

 ასისტენტ-პროფესორები:

 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.