იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

აგრარულ, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის საბჭოს შემადგენლობა:

 

1. ლევან შავაძე - ასოცირებული პროფესორი (დეკანი)

2. მანანა კევლიშვილი - პროფესორი

3. მარიამ ხოსიტაშვილი - პროფესორი

4. თეა მჭედლური - პროფესორი

5. თამარ ნადირაძე - პროფესორი

6. მაგდა დავითაშვილი - პროფესორი

7. დავით მაღრაძე - პროფესორი

8. მზია ღაღოლიშვილი - ასოცირებული პროფესორი

9. ირა შილდელაშვილი - ასოცირებული პროფესორი

10. ნინო ვეფხიშვილი - ასოცირებული პროფესორი

11. გაგა ბუიშვილი - ასოცირებული პროფესორი

12. ლელა წიკლაური - ასოცირებული პროფესორი

13. ლალი ელანიძე - ასოცირებული პროფესორი

14. თეა ხოსიტაშვილი - ასოცირებული პროფესორი

15. მედეა ორმოცაძე - ასოცირებული პროფესორი

16. ნიკოლოზ სულხანიშვილი - ასოცირებული პროფესორი

17. ლამარა ზუროშვილი - ასოცირებული პროფესორი

18. ნანა ბერძენიშვილი - ასოცირებული პროფესორი

19. სვიმონ ოხანაშვილი - ასოცირებული პროფესორი

20. მარიამ ზაქარიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი

21. ელენე ძამიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი

22. გელა აზიკური - ასოცირებული პროფესორი

23. ნინო ჟონჟოლაძე - ასისტენტ-პროფესორი

24. თამაზ  ლაჩაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი

25. დარეჯან  მარგალიტაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი

26. თეა ტეტიაშვილი - სტუდენტი

27. სალომე მარგალიტაშვილი - სტუდენტი

28. ნანა მსუქნიშვილი - სტუდენტი

29. დავითი მაისურაძე - სტუდენტი

 

 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.