იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

სადისერტაციო ცნობარი

ვანო შიუკაშვილი

CV
ავტორეფერატი
დისერტაცია

 

როლანდი ბურდიაშვილი

CV
ავტორეფერატი
დისერტაცია

 

 ალექსანდრე ჩალათაშვილი

CV
ავტორეფერატი
დისერტაცია

გია გამტკიცულაშვილი

CV
ავტორეფერატი
დისერტაცია

თეა ხოსიტაშვილი

CV
ავტორეფერატი
დისერტაცია

თეიმურაზ კორტავა

CV
ავტორეფერატი
დისერტაცია

ნინო ვეფხიშვილი

CV
ავტორეფერატი
დისერტაცია

ლალი ელანიძე

CV
ავტორეფერატი
დისერტაცია

თეა ქიტუაშვილი

CV
ავტორეფერატი
დისერტაცია

ანა ასაშვილი

CV

ავტორეფერატი

დისერტაცია

გიორგი დაქიშვილი

CV
ავტორეფერატი
დისერტაცია

ლეილა ბედიანიძე

CV
ავტორეფერატი
დისერტაცია

 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.