იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

აგრარულ, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს შემადგენლობა სასურსათო ტექნოლოგიის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამისათვის:

 

1. მანანა კევლიშვილი - პროფესორი,  სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე

2. მზია ღაღოლიშვილი - ასოცირებული  პროფესორი,  სადისერტაციო საბჭოს მდივანი

3. ლევან შავაძე - ასოცირებული პროფესორი (დეკანი)

4. მარიამ ხოსიტაშვილი - პროფესორი

5. ირა შილდელაშვილი - ასოცირებული პროფესორი

6. გაგა ბუიშვილი - ასოცირებული პროფესორი

7. ლელა წიკლაური - ასოცირებული პროფესორი

8. მედეა ორმოცაძე - ასოცირებული პროფესორი

9. ნინო ვეფხიშვილი - ასოცირებული პროფესორი

10. თეა ხოსიტაშვილი -ასოცირებული პროფესორი

11. ნიკოლოზ სულხანიშვილი - ასოცირებული პროფესორი

12. ლალი ელანიძე - ასოცირებული პროფესორი

 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.