საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი
ნინო კახაშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
ეკატერინე ნახუცრიშვილი 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი


სტუდენტთა კარიერული ზრდისა და განვითარების ცენტრის  უფროსი

ვლადიმერ გორგიშელი

სტუდენტთა კარიერული ზრდისა და განვითარების ცენტრის  სპეციალისტი 

ლელა საფარიშვილი

 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.