თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

აკადემიური პერსონალი

პროფესორები:

ასოცირებული პროფესორები:

ასისტენტ-პროფესორები:

 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.