თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი

პროფესორები:

 • ნუნუ გელდიაშვილი
 • ნინო კოჭლოშვილი
 • მანანა ღარიბაშვილი
 • ქეთევან გიგაშვილი
 • გიორგი გოცირიძე
 • თენგიზ სიმაშვილი

ასოცირებული პროფესორები:

·        ნინო გიორგაძე (დეპარტამენტის ხელმძღვანელი)

 • ნინო გოგიაშვილი
 • ელენე ფილაშვილი
 • ცისანა მოდებაძე 
 • სედა ასატუროვა
 • ზაურ გუმაშვილი
 • ალექსანდრე მოსიაშვილი
 • თეიმურაზ ახალმოსულიშვილი
 • მადონა ქებაძე
 • შორენა ლაზვიაშვილი

ასისტენტ-პროფესორები:

 • მზია გიგაშვილი
 • შორენა წიგნაძე
 • მედეა მეტრეველი
 • ნინო ძამუკაშვილი

მასწავლებლები:

 • ლალი სეხნიაშვილი
 • შორენა ვახტანგიშვილი

 

 

 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.