იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

ეკატერინე ნახუცრიშვილი

 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.