იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

კავკასიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი 

 პროფესორი თენგიზ სიმაშვილი

 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.