იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო:

 1. ნუნუ გელდიაშვილი
 2. ქეთევან გიგაშვილი
 3. ნინო კოჭლოშვილი
 4. თენგიზ სიმაშვილი
 5. გიორგი გოცირიძე
 6. მანანა ღარიბაშვილი
 7. ნინო გიორგაძე
 8. ნინო გოგიაშვილი
 9. ზაურ გუმაშვილი
 10. ალექსანდრე მოსიაშვილი
 11. თეიმურაზ ახალმოსულიშვილი
 12. მადონა ქებაძე
 13. ნინო ძამუკაშვილი
 14. სედა ასატუროვი
 15. ელენე ფილაშვილი
 16. ეკატერინე ნახუცრიშვილი
 17. შორენა ლაზვიაშვილი 
 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.