თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო:

 1. ნუნუ გელდიაშვილი
 2. ქეთევან გიგაშვილი
 3. ნინო კოჭლოშვილი
 4. თენგიზ სიმაშვილი
 5. გიორგი გოცირიძე
 6. მანანა ღარიბაშვილი
 7. ნინო გიორგაძე
 8. ნინო გოგიაშვილი
 9. ზაურ გუმაშვილი
 10. ალექსანდრე მოსიაშვილი
 11. თეიმურაზ ახალმოსულიშვილი
 12. მადონა ქებაძე
 13. ცისანა მოდებაძე
 14. სედა ასატუროვი
 15. ელენე ფილაშვილი
 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.